…biasa orang sebut dengan Kung Fu yoga cast. Kung Fu Yoga Cast Jackie Chan as Jack Aarif Rahman as Jones Lee Zhang Yixing as Xiaoguang Miya Muqi as Noumin Sonu…